Mgr. Lucia Fagová - zborová farárka

Mgr. Miroslav Foltin - zborový dozorca