Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensko

Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensko

V 13. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 11.09.2022 sa v našom cirkevnom zbore v matkocirkvi v Košeci o 10:00 hod. uskutočnia služby Božie spojené s volebným konventom, na ktorom môžeme odovzdať svoj hlas jednému z kandidátov uchádzajúcich sa o funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Touto cestou Vám kandidátov predstavujeme (v abecednom poradí) a zároveň Vás pozývame na bohoslužby spojené s voľbami do vyšších COJ. 

Marián Damankoš
Životopis- Damankoš Marián.pdf
Osobné stanovisko- Damankoš Marián.pdf

Miroslav Gärtner
Životopis- Gärtner Peter.pdf

Osobné stanovisko- Gärtner Peter.pdf
Ivan Trepáč
Životopis- Trepáč Ivan.pdf

Osobné stanovisko- Trepáč Ivan.pdf
Renáta Vinczeová

Životopis- Vinczeová Renáta.pdf
Osobné stanovisko- Vinczeová Renáta.pdf

V Dubnici n/V, Novej Dubnici sa bohoslužby konať nebudú. Výnimkou sú bohoslužby o 14:00 hod. v RKC kaplnke v Ilave.