Dorastová opekačka

Dorastová opekačka

Pozývame všetkých mladých v konfirmačnom i po konfirmačnom veku na spoločnú opekačku. Zober si niečo chutné na opečenie 😋 a príď stráviť príjemný už prázdninový čas so zaujímavými ľuďmi. 😉 

Tešíme sa na Teba!

V prípade nepriaznivého počasia sa opekačka presúva na štvrtok 13.07.2023.