Konfirmačná príprava pre 1. a 2. ročník v školskom roku 2022/2023 prebieha každý štvrtok od 15:30 - 16:30 hod. na Ev. a. v. kostole v Košeci.

Témy:
1. lekcia - Konfirmácia

https://prezi.com/view/KpXKOcWNHUTX8tdHzvv8/ 

2. lekcia - Ako mám žiť?

https://prezi.com/p/soxo9zfo9ypt/?present=1

3. lekcia - Moje vierovyznanie

https://prezi.com/p/e7x4rrneszmn/?present=1

4. lekcia - Komu verím?

https://prezi.com/p/1xgnmj4ldfj-/?present=1

5. lekcia - Rozhovor s Bohom

https://prezi.com/p/x6x0lxxjmn6l/?present=1