„Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Evanjelium podľa Jána 11, 25 – 26)

Smrť blízkeho človeka je veľmi bolestivou udalosťou v živote rodiny. Posledná rozlúčka predstavuje príležitosť sprevádzať Vás, pozostalí v smútku, vo viere a spoločne s Vami sa rozlúčiť so vzácnym blízkym, dôstojne a s vďakou voči Pánu Bohu za celý jeho/jej život.

V prípade záujmu o poslednú rozlúčku evanjelicko-kresťanským obradom:

- kontaktujte sestru farárku na tel. číslo +421 944 242 530, s ktorou dohodnete termín a podrobnosti poslednej rozlúčky.

K vybaveniu poslednej rozlúčky je ďalej potrebné:

- priniesť doklad o prehliadke zosnulého/lej (List o prehliadke mŕtveho) potvrdený matričným úradom,

- v našej cirkvi je zvykom čítať pri poslednej rozlúčke životopis zosnulého/lej a odobierku (kto sa so zosnulým/lou poslednýkrát lúči) - nie je povinné, KONCEPT TU: Životopis a odobierka.pdf,

- uhradený cirkevný príspevok (zosnulý/á), v prípade neplatiča uhradí pozostalá rodina cirkevný príspevok v celkovej sume za posledných 5 rokov (Zborník CPP ECAV na Slovensku/Cirkevné nariadenie 1/2006 § 4)

Na najbližších nedeľných službách Božích je možnosť za účasti rodiny poďakovať Pánu Bohu v príhovorných modlitbách za život zosnulého/lej a rovnako vložiť celú pozostalú rodinu do Božej ochrany.