"Ježiš riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské."                  (Evanjelium podľa Matúša 19, 14)

Detská besiedka je čas stretnutia detí vo veku od 6. - 11. rokov, na ktorých sú primeraným spôsobom podávané deťom biblické svedectvá. Deti zároveň budujú vzťah s Pánom Ježišom i medzi sebou, a tak spoznávajú veľkosť Božieho požehnania v živote. 

Detská besiedka sa v školskom roku 2023/2024 koná každý piatok o 17:00 - 18:00 hod. (prvá besiedka sa uskutoční v októbri 6.10.2023!!) na Evanjelickom a. v. farskom úrade v Košeci. 
Srdečne deti pozývame! :) 

Počas letných prázdnin sa detská besiedka nekoná. Deti však pozývame na všetky detské akcie organizované cirkevným zborom.