"Ježiš riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské."                  (Evanjelium podľa Matúša 19, 14)