"Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému." (Žalm 84, 2 - 3)

Služby Božie sú príležitosťou a časom, kedy sa ako veriaci ľud spoločne môžeme stretávať pri slove Božom a spolu s piesňami, modlitbami, chválami oslavovať, ďakovať a prosiť nášho trojjediného Boha o pomoc a posilu. Sú časom, kedy môžeme naplno vnímať Božiu prítomnosť a prijímať tak požehnanie do nášho osobného života, života rodiny, ale i života nášho cirkevného zboru.

Služby Božie sa na území cirkevného zboru pravidelne konajú v:

  • chráme Božom v Košeci - každú nedeľu o 8:00 hod.,
  • modlitebni v Dubnici nad Váhom - každú nedeľu o 9:30 hod.,
  • chráme Božom Novej Dubnici - každú nedeľu o 11:00 hod.,
  • kaplnke v Ilave - prvá nedeľa v mesiaci o 14:00 hod..