Cirkevný príspevok

Odporúčaná výška cirkevného príspevku (CP) pre dospelého člena cirkevného zboru je 10€/ročne. Pre deti 5€/ročne.

Úhradu CP môžete realizovať nasledovne:

  • prevodom na bežný účet cirkevného zboru (vedený v: Slovenská sporiteľňa, a. s.)

IBAN: SK79 0900 0000 0003 6253 0455

Do Správy pre prijímateľa je potrebné pre identifikáciu platby uviesť: CP/rok, za ktorý uhrádzate CP priezvisko meno, bydlisko (v prípade platby za viacerých členov - ich mená),

  • cez QR kód,
  • v hotovosti: v kancelárii Ev. a. v. farského úradu (Dolný majer 754/6, Košeca) v úradných hodinách alebo po telefonickom (+421 944 242 530)/e-mailovom (luciafagova@gmail.com) dohovore so sestrou farárkou; u sestier pokladníčok, brata pokladníka pred/po bohoslužbách.

Cirkevný príspevok možno navýšiť podľa Vašej štedrosti a ochoty podporiť cirkevný zbor.

Zaplatenie ročného cirkevného príspevku (CP) je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru. Výšku CP schvaľuje zborový konvent (najvyšší orgán CZ).

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.