"A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi." (Evanjelium podľa Jána 14, 13)

Srdečne Vás pozývame do zborového Modlitebného spoločenstva, na ktorom sa chceme modliť za náš cirkevný zbor, za živú cirkev, za jednotlivcov v rôznych situáciách (zdravie, choroba, životné kľúčové udalosti, chudoba, nepokoj, úmrtie blízkeho, ...), rodiny, mesto, obec, krajinu a ďalšie aktuálne diania vo svete. 

Zborové Modlitebné spoločenstvo sa riadi poriadkom ECAV MoS. Na stretnutí sú vítané aj vlastné pripravené modlitby, prípadne modlitby z novín, časopisov, kníh...


Najbližšie stretnutie MoS bude v piatok o 17:00 hod. v Evanjelickom kostole v Novej Dubnici. Bližšie info: https://www.koseca.ecav.sk/zivot-zboru/zborove-oznamy/ako-sa-modlit-pozvanie-na-kurz-v-modlitebnom-spolocenstve