Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Košeca

Adresa: 
Evanjelický a. v. farský úrad
Dolný majer 754/6

018 64 Košeca

IČO: 31929907
DIČ : 2022288455

Bankové spojenie
IBAN: SK79 0900 0000 0003 6253 0455 

E-mail: koseca@ecav.sk

Zborová farárka: 
Mgr. Lucia Fagová
+421 944 242 530

luciafagova@gmail.com


Zborový dozorca: 
Mgr. Miroslav Foltin
+421 944 624 978

miroslav.foltin@gmail.com

Úradné hodiny Evanjelického a. v. farského úradu


Stretnutia sú možné po telefonickom (aj SMS) alebo e-mailovom dohovore.