Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Košeca

Adresa: 
Evanjelický a. v. farský úrad
Dolný majer 754/6

018 64 Košeca

IČO: 31929907
DIČ : 2022288455

Bankové spojenie
IBAN: SK79 0900 0000 0003 6253 0455 


Zborová farárka: 
Mgr. Lucia Fagová
+421 944 242 530

luciafagova@gmail.com


Zborový dozorca: 
Mgr. Miroslav Foltin
+421 944 624 978

miroslav.foltin@gmail.com

OZNAM

V dňoch od 09.05. - 23.05.2022 v dôsledku PN sestry farárky v nevyhnutných prípadoch kontaktujte brata farára Mgr. Miroslava Eštoka (CZ ECAV na Slovenku Záriečie) +421 918 828 315. Nápomocný Vám je aj brat zborový dozorca.

Úradné hodiny Evanjelického a. v. farského úradu

Štvrtok
  8:00 - 10:00
14:30 - 16:30


Stretnutia sú možné aj mimo úradných hodín po telefonickom dohovore.

Úradné hodiny sú stanovené na základe služobných povinností sestry farárky.