Hravošportový deň

Hravošportový deň

Pozývame všetkých odvážlivcov na Hravošportový deň, ktorý sa uskutoční v piatok dňa 14.07.2023. Zraz, 1. stretnutie bude v Evanjelickom a. v. kostole v Košeci o 9:00 hod., odkiaľ sa presunieme odtestovať svoje sily na farskú záhradu. Čo vás čaká? Desaťboj ;) Preto je potrebné si so sebou zobrať aj náhradné oblečenie. 
Občerstvenie a najmä pitný režim budú zabezpečené.
Všetci účastníci disciplín získajú medaile a najlepší bojovníci i diplomy. 

Tešíme sa na spoločný čas. :) 

PS: Odporúčaný vek účastníkov je od 6. do 12. rokov, vítaní sú však i mladší v sprievode blízkych, ale aj starší odvážlivci.