Vianočné sviatky prehľad

Vianočné sviatky prehľad

Bratia a sestry,

  

       požehnaný čas adventu sa zajtrajším dňom napĺňa, a preto vzhľadom na situáciu a obmedzené stretnutia v našich zhromaždeniach mi dovoľte  sprostredkovať Vám odkazy, ktoré môžu Vás i Vaše rodiny posilniť v nádeji a radosti, ktoré prináša náš Pán a Spasiteľ na túto zem. Nech Vás On sám uvedie do tohto poznania skrze svoje sväté slovo Božie. 

"Lebo tak Boh miloval  svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho."     Evanjeliu podľa Jána 3, 16

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/vianocne-prenosy-sb-v-mediach

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/vianoce-online

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/pastiersky-list-zboru-biskupov-ecav-k-vianociam-2020

https://chcemviac.com/audio/011-skryty-vyznam-vianoc/

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/spolocna-prosba-predstavitelov-cirkvi-a-nabozenskych-obci-na-slovensku

S prianím požehnaného vianočného času a želaním pokoja a dobra vo Vašich rodinách, no najmä pevného zdravia,


sestra farárka,

Lucia Fagová. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.