10. výročie pamiatky posvätenia kostola v Novej Dubnici

10. výročie pamiatky posvätenia kostola v Novej Dubnici

Srdečne Vás pozývame na slávnostné bohoslužby pri príležitosti 10. výročia pamiatky posvätenia Evanjelického a. v. kostola Sv. Trojice v Novej Dubnici, ktoré sa uskutočnia dňa 16.10.2022 (nedeľa) o 10:30 hod.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami!

Pán nech Vás žehná!