AKTUALIZÁCIA EVIDENCIE ČLENOV

AKTUALIZÁCIA EVIDENCIE ČLENOV

Z dôvodu aktualizácie evidencie členov cirkevného zboru Vás, evanjelici a. v.  Ilavského okresu, v rokoch od 2022, prosíme o vyplnenie nového evidenčného lístku. Momentálna evidencia veriacich je zastaraná a nepresná, a tak tento krok je nevyhnutný pre zdravé fungovanie cirkevného zboru. 

K čomu potrebuje cirkevný zbor čo najpresnejšiu evidenciu svojich členov?
  • Od počtu členov cirkevného zboru závisia príspevky zboru vyšším COJ (seniorát, dištrikt, generálna cirkev),
  • na plánovanie rôznych aktivít zboru,
  • z evidencie členov vieme zablahoželať jubilantom.
Tlačivo "Evidenčný list člena"  je Vám k dispozícii fyzicky v každom kostole cirkevného zboru, u pokladníkov, u zborového dozorcu, presbyterov, na farskom úrade alebo elektronicky tu:

Evidenčný list člena -official

Vyplnením evidenčného lístka potvrdzujete svoje členstvo v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Košeca a prináležia Vám i Vašim blízkym práva a povinnosti (Ústava ECAV na Slovensku, Druhá časť "Členstvo v cirkvi"). 

Evidenčný list môžete vyplniť elektronicky a zaslať na e-mailovú adresu zboru: koseca@ecav.sk (s poznámkou "elektronický podpis"), alebo fyzicky zaslať na "Evanjelický a. v. farský úrad, Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca", prípadne 
osobne odovzdať na farskom úrade

V prípade Vašich otázok ohľadom evidencie členov 
kontaktujte predsedníctvo alebo presbyterov cirkevného zboru. 

Ďakujeme Vám za porozumenie a spoluprácu. 


Tlačivo: Evidenčný list člena ECAV Košeca.pdf