BOHOSLUŽBA SOLIDÁRNOSTI

BOHOSLUŽBA SOLIDÁRNOSTI

Úprimne Vás pozývame k účasti na bohoslužbách, ktorými chceme prejaviť solidárnosť voči našim spolubratom a spolusestrám na Ukrajine. Služby Božie sa uskutočnia dňa 27. februára 2022 (nedeľa) o 8:00 hod. v Ev. a. v. kostole v Košeci, 9:30 hod. v Ev. a. v. modlitebni v Dubnici nad Váhom a o 11:00 hod. v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Novej Dubnici.


Príďte sa spolu s nami modliť za pokoj a mier v Ukrajine.

Boh s Vami!