Bohoslužby 6.1.2023

Bohoslužby 6.1.2023

Služby Božie dňa 06.01.2023 (piatok) na Zjavenie Krista Pána mudrcom/Traja králi sa uskutočnia:
o 8:00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Košeci
o 9:30 hod. v Evanjelickej a. v. modlitebni v Dubnici nad Váhom.
V Evanjelickom a. v. kostole Sv. Trojice v Novej Dubnici sa uskutoční v tento deň (6.1.2023) Trojkráľový koncert o 16:00 hod.. 

Dňa 8.1.2023 (nedeľa) budú bohoslužby prebiehať v klasických bohoslužobných časoch (8:00 Košeca, 9:30 Dca, 11:00 Nová Dca). Na službách Božích v RKC kaplnke v Ilave sa stretneme 15.1.2023 o 14:00 hod..