Bohoslužby v nedele po Svätej Trojici

Bohoslužby v nedele po Svätej Trojici

V každú potrojičnú nedeľu (od 19.06.2022) Vás srdečne pozývame na bohoslužby v klasických časoch:

8:00 Ev. a. v. kostol Košeca,
9:30 Ev. a. v. modlitebňa Dubnica n/V,
11:00 Ev. a. v. kostol Nová Dubnica.


Tešíme sa na spoločenstvo s Vami a Bohom.