Detská besiedka

Detská besiedka

"Ježiš riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské."                 
 (Evanjelium podľa Matúša 19, 14)

Detská besiedka je čas stretnutia detí vo veku od 6. - 11. rokov, na ktorých sú primeraným spôsobom podávané deťom biblické svedectvá. Deti zároveň budujú vzťah s Pánom Ježišom i medzi sebou, a tak spoznávajú veľkosť Božieho požehnania v živote. 


Počas letných prázdnin detská besiedka bude prebiehať každý týždeň v štvrtok od 15:00 - 16:00 hod. na Ev. farskom úrade v Košeci. Deti však pozývame aj na všetky detské akcie organizované cirkevným zborom (sleduj web www.ecav.koseca.sk alebo FB ECAV Košeca).