Dištriktuálny deň Východného dištriktu - 19.09.2021

Dištriktuálny deň Východného dištriktu - 19.09.2021

Dištriktuálny deň VD 2021 - POZOR ZMENA!!

     Dňa 8. 9. 2021 bola médiami zverejnená a vládou SR schválená nová COVID mapa v našej krajine, ktorá bude platiť v týždni od 13. 9. 2021. Podľa nej bude okres Svidník v oranžovej farbe – stupeň ostražitosti. Po komunikácii s príslušným RÚVZ Svidník môžeme akciu zorganizovať v režime „Základ“ (teda bez akýchkoľvek obmedzení) ako kultúrnu akciu len s počtom účastníkov (vrátane organizačného štábu, technického tímu, divadelníkov a ďalších) max. do 500 ľudí, čo je nepostačujúce, keďže očakávame väčší počet a tých, ktorí by boli nad tento limit, by sme na akciu nemohli vpustiť. Akciu by sme mohli organizovať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) s počtom účastníkov max. do 1000, avšak pri slabej zaočkovanosti, nutnosti vlastného financovania PCR alebo AG testu či možnej nedostupnosti testovacieho miesta, najmä u starších nemáme istotu, že všetci účastníci budú spĺňať podmienky režimu OTP a boli by sme neradi, ak by vznikli ráno pred samotnou akciou konfliktné situácie.

    Preto sme sa so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou rozhodli Dištriktuálny deň VD 20221 v pripravovanej podobe zrušiť.

Ponúkame však všetkým televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova, ktoré bude vysielať RTVS na Trojke v nedeľu 19. 9. 2021 o 9. 30 s témou DD VD 2021 „Labyrint sveta a raj srdca“. Vzhľadom na to, že aj okres Prešov je budúci týždeň v oranžovej farbe (čo tiež prináša obmedzenie počtu účastníkov), budú Služby Božie určené len pre účastníkov z domáceho prešovského cirkevného zboru.

       Ponúkame cirkevným zborom VD aj pripravované divadelné predstavenie divadla Exodus  „Tajomný labyrint“ na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Divadelné predstavenie sa uskutoční v nedeľu 19. 9. 2021 o 16. 00 hod. na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19). Vstupné na divadelné predstavenie je dobrovoľné.

    Je nutné prihlásiť sa na divadelné predstavenie do 15. 9. 2021 a to cez prihlasovací formulár na https://vdecav.sk/divadlo/. Prihlásení si potom vyzdvihnú vstupenku na divadelné predstavenie priamo v DJZ pred začiatkom podujatia.

Ďakujeme za pochopenie.