DOBRÁ SPRÁVA SPOD VRŠATCA

DOBRÁ SPRÁVA SPOD VRŠATCA

Časopis cirkevného zboru "Dobrá správa spod Vršatca" je tu pre Vás i počas adventu a vianočných sviatkov. Prináša Vám rozpisy služieb Božích počas vianočných sviatkov, pobožnosť pri štedrovečernom stole, články o advente, Vianociach, o dubnickej modlitebni, ktorá tohto roku oslavovala 35. výročie posvätenia, rozhovor s Emilom V. i detskú sekciu a ďalšie dôležité informácie.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

DSsV official.pdf