Dobrá správa spod Vršatca Pôst - Veľká noc 2023

Dobrá správa spod Vršatca Pôst - Veľká noc 2023

Dávame Vám do pozornosti nové pôstno-veľkonočné číslo zborového časopisu Dobrá správa spod Vršatca, ktorý nájdete od Veľkého piatku (dňa 07.04.2023) v našich kostoloch a modlitebni. 

Dobrá správa spod Vršatca Pôst - Veľká noc 2023.pdf

Prajeme Vám príjemné spestrenie pôstnych a veľkonočných dní.