Ekumenické online stretnutie - Zelený štvrtok

Ekumenické online stretnutie - Zelený štvrtok

Milí veriaci, neveriaci.
Kvetnou nedeľou sme vstúpili do Tichého, alebo Veľkého týždňa. V rámci neho vás Ekumenický výbor ECAV na Slovensku pozýva na podnetné ekumenické online stretnutie. Uskutoční sa na Zelený štvrtok, 14.4.2022 o 20:00 hod..


Prihlásiť sa môžete cez tento link:
https://us02web.zoom.us/j/81097228530?pwd=c240cHhKTmgyb0IxM2JTOWpSRFVNQT09

Tešíme sa na spoločenstvo s Vami a s našim Bohom.