Konfirmačná príprava

Konfirmačná príprava

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku chce vychovať zo svojich pokrstených členov zodpovedných, vo viere dospelých nasledovníkov Ježiša Krista. Preto náš CZ pozýva  všetkých 12 a viac ročných ku konfirmačnej príprave, do 1. ročníka. V prípade záujmu rásť vo viere, prosím, vyplňte prihlášku do 1. ročníka konfirmačnej prípravy, ktorú nájdete pri východe z chrámu Božieho a vyplnenú ju, prosím, doručte osobne sestre farárke alebo na farský úrad.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.