Misijné dni VD 2021

Misijné dni VD 2021

Východný dištrikt ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu v termíne 26. – 29. august 2021.

Aj tento rok je pripravený zaujímavý duchovno-spoločenský program. Ústredná téma “Extrémne premeny” vychádza z listu ap. Pavla Rímskym: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. (R 12,2)

Téma Misijných dní VD nám chce poukázať na dôležitosť premien, ktoré sú začiatkom nových rozhodnutí, spôsobu života, aj nových vzťahov. Symbolom podujatia je preto motýľ a jeho prerod zo “škaredej” chlpatej húsenice – hlboko zvýrazňuje prerod, ktorého ovocím sú extrémne zmeny. 

!!V súvislosti so stúpajúcimi číslami COVID-19 (od 16. 8. 2021 okr. Stará Ľubovňa prechádza v zmysle COVID semafóra do oranžovej farby), s opäť malým počtom prihlásených účastníkov na MD VD 2021 oproti minulým rokom a s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD VD 2021, sme sa rozhodli zrušiť prezenčnú formu MD VD ECAV na Slovensku, ktoré sa mali konať v dňoch 26. – 29. 8. 2021 v Ľubovnianskych Kúpeľoch.!!


MD VD 2021 sa uskutočnia preto online priestore. Budete tak môcť sledovať z Dvorany Biskupského úradu VD z Prešova 3 večerné programy, ktoré začnú vždy o 18:00.

27. 8. 2021 (piatok) – Misijný večer (rečník M. Chalupka – zborový farár v Prešove, senior ŠZS, koncert Slávky Tkáčovej)
28. 8. 2021 (sobota) – Panelová diskusia (2 témy – misia a vzdelávanie v ECAV, financovanie ECAV), koncert Alltide
29. 8. 2021 (nedeľa) – Misijný večer (rečník P. Mihoč – biskup VD, kapela KVD).


V prípade priaznivej pandemickej situácie bude možná aj účasť publika za dodržania vtedy aktuálne platných podmienok (zverejníme v týždni pred konaním akcie). Bližšie informácie a link na sledovanie online prenosu MD VD 2021 nájdete na www.vdecav.sk alebo FB nášho VD.

Ďakujeme za pochopenie nášho neľahko sa rodiaceho rozhodnutia. Veríme, že využijete túto ponuku na Vaše duchovné povzbudenie a rast vo viere.

Tešíme sa na Vašu online účasť. 


Zdroj: https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/misijne-dni-vd-vd-2021-v-online-priestore-z-presova