Modlitebné spoločenstvo

Modlitebné spoločenstvo

Vedenie Modliebného spoločenstva pozýva bratov a sestry na Konferenciu a biblicko-rekreačný týždeň do Herlian v dňoch od 13. - 17. júna 2022, do spoločenstva bratov a sestier, do modlitieb a príhovorov za našu cirkev.

Prihláška a program na: http://modlitby.sk/nezaradene/herlany-2022-biblicky-tyzden-a-konferencia/