MOŽNOSTI POMOCI UKRAJINE

MOŽNOSTI POMOCI UKRAJINE

Bratia a sestry,

týmto si Vám dovoľujeme dať do Vašej pozornosti rôzne spôsoby podpory pre obyvateľov Ukrajiny.

FINANČNÁ POMOC

POMOC S UBYTOVANÍM

Ak máte možnosť ubytovať vo svojej domácnosti, či vo svojej nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte tento formulár: https://forms.gle/vWNw6eoPkNU8JVLQ8
Prípadne nahláste túto možnosť solidárnosti sestre farárke alebo bratovi dozorcovi.


DOBROVOĽNÍCTVO

Ak vnímate svoje povolanie do pomoci v úlohe dobrovoľníka, ktorý sa angažuje v oblasti prvého kontaktu na hraniciach, prípadne je schopný rozličných druhov sprievodu, pomoci, či asistencie utečencom v rôznych častiach republiky, prosíme, vyplňte tento jednoduchý formulár. Bude akýmsi odrazovým mostíkom, najmä pri spolupráci so zložkami našej Ekumenickej pastoračnej služby v OZ a OS SR, resp. s orgánmi Ministerstva vnútra, ktoré sa budú oficiálne angažovať v oblasti pomoci utečencom: https://forms.gle/rjQk2JT8vbYkdtwD9Na základe: https://www.ecav.sk/