NOC KOSTOLOV 7.6.2024

NOC KOSTOLOV 7.6.2024

Srdečne pozývame všetkých na celoeurópske podujatie NOC KOSTOLOV, ktoré sa bude konať dňa 07. júna 2024 (piatok).

V našom cirkevnom zbore dvere kostola otvorí Evanjelický a. v. kostol Sv. Trojice v Novej Dubnici, kde je pre návštevníkov pripravený menší program.

Podrobnejší program:
18:30 - 20:30 - kostol otvorený pre verejnosť s možnosťou individuálnej exkurzie
                       19:00 - 20:00 - kontemplácia, meditácia, súkromnej modlitby s možnosťou zapálenia                                                           sviečky, v rámci Taizé reprodukované piesne, čítanie úryvkov z Biblie

Sprievodný program:
Výstava Biblií a Evanjelických spevníkov, kancionálov v Zborovej miestnosti.

Tešíme na stretnutie s Vami.


Poznámka: Zmena programu vyhradená.