OBNOVENÉ SLUŽBY BOŽIE

OBNOVENÉ SLUŽBY BOŽIE

Vzhľadom na usmernenie RÚVZ Považská Bystrica Vám oznamujeme, že Služby Božie v našich kostoloch a modlitebni sa BUDÚ KONAŤ od 4. adventnej nedele, od dňa 19.12.2021.

       Budú prebiehať v režime OP, môžu sa ich zúčastniť len očkovaní a tí, ktorí COVID prekonali. Podľa aktuálne platných protiepidemických opatrení bude maximálny počet prítomných obmedzený, tzn.  30 osôb.

       Naďalej platí vstup do interiéru len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, aplikovaním dezinfekcie na ruky a s dodržiavaním 2 metrových rozostupov (ak nie ste členmi 1 domácnosti).

       Prosíme Vás o pochopenie a dodržanie platných protipandemických opatrení.

                                                                         Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.  


Rozpis SB so spoveďou a VP.pdf