Organizácia bohoslužieb od 12.01.2022

Organizácia bohoslužieb od 12.01.2022

Bratia a sestry,

na základe vyhlášky ÚVZ SR z dňa 11.01.2022 si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnej organizácii bohoslužieb.
Služby Božie, ktoré sa pravidelne konajú každú nedeľu budú spadať pod kategóriu STREDNE RIZIKOVÉ PODUJATIE (Služby Božie so spevom), tzn.:

- vstup na bohoslužby bude umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest RESPIRÁTOROM,

- povinná je naďalej dezinfekcia rúk pri vstupe,

- platí opatrenie dodržiavania 2 m rozostupov (neplatí pre členov 1 domácnosti),

- platí REŽIM OP

- maximálna kapacita 100 osôb (modlitebňa v Dubnici nad Váhom 25% kapacity)

- fixné sedenie.

Ďalej je v platnosti:

- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

V prípade zhoršenia pandemickej situácie si vymedzujeme právo zmeny organizácie bohoslužieb, prípadne ich nekonanie.

Aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR z dňa 11.01.2022:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf