OZNAM

OZNAM

Bohoslužby - nedeľa 3.7.2022
V nedeľu dňa 03.07.2022, t. j. v 3. nedeľu po Svätej Trojici sa v našom cirkevnom zbore bohoslužby nebudú konať. Dávame Vám v tento deň do pozornosti Evanjelický festival v Kežmarku, na ktorom sa chceme stretnúť ako evanjelická rodina. Priamy prenos bohoslužieb z tohto podujatia môžete sledovať na RTVS:2 o 10:00 hod..

Bohoslužby v nedeľu dňa 10.07.2022 sa uskutočnia v klasických bohoslužobných časoch.