OZNAM - bohoslužby 19.2.2023

OZNAM - bohoslužby 19.2.2023

Dňa 19.02.2023 (nedeľa) sa služby Božie vzhľadom na zasadnutie celozborového výročného konventu uskutočnia v zmenenom čase o 10:00 hod. iba v Ev. a. v. kostole v matkocirkvi Košeca. Služby Božie ďalej budú spojené s požehnaním manželstiev. Na ďalších bohoslužboných miestach - Dubnica n/V a Nová Dubnica sa dňa 19.02.2023 bohoslužby nebudú konať.

Aj účasťou na konvente vyjadruje svoj záujem s dianím cirkevného zboru, preto Vás naň srdečne pozývame.

V 1. pôstnu nedeľu, dňa 26.02.2023 sa služby Božie budú konať v klasických bohoslužobných časoch. V Dubinci n/V a v Novej Dubnici so spoveďou a svätou Večerou Pánovou.