Oznam o čerpaní dovolenky

Oznam o čerpaní dovolenky

Od 21.08. - 03.09.2023 zb. farárka Mgr. Lucia Fagová bude čerpať dovolenku. Nápomocný Vám bude preto v tomto čase zb. farár Mgr. Marek Hrivňák z Cirkevného zboru ECAV Súľov - Hradná. Tel. kontakt na zastupujúceho b. farára: +421 940 515 133.