Oznam o čerpaní dovolenky

Oznam o čerpaní dovolenky

V dôsledku čerpania dovolenky sestry farárky v dňoch 22.08.2022 - 04.09.2022 prosím v nevyhnutných prípadoch kontaktujte zastupujúceho brata farára Mgr. Miroslava Eštoka +421 918 828 315.Nápomocný je Vám aj zborový dozorca +421 944 624 978.