Oznam o čerpaní dovolenky

Oznam o čerpaní dovolenky

V dôsledku čerpania dovolenky sestry farárky v dňoch 03.11.2022 -11.11.2022 prosím v nevyhnutných prípadoch kontaktujte zastupujúcich bratov farárov:
03. - 04.11.2022 - Mgr. Miroslava Eštoka (CZ Záriečie) +421 918 828 315,
06. - 11.11.2022 - Mgr. Jaroslav Jurko (CZ Trenčín) + 421 903 615 620.

Nápomocný je Vám aj zborový dozorca +421 944 624 978.