Ponuka individuálnej pastorácie

Ponuka individuálnej pastorácie

Individuálna spoveď a prijatie svätej Večere Pánovej

Milí veriaci OTP,

aj v tomto období prichádzame k Vám s ponukou individuálnej spovede a prislúženia sviatosti Večere Pánovej. Práve v advente máme vo väčšej túžbe pristupovať k tejto sviatosti milosti, aby sme aj duchovne boli pripravení na príchod Pána Ježiša Krista. Ak by ste mali záujem počas tohto adventného obdobia pristúpiť k spovedi a k sviatosti Večere Pánovej, v pokoji kontaktujte zborovú sestru farárku. Spoveď s Večerou Pánovou možno prijať v domácnosti alebo na bohoslužobných miestach

Teším sa na stretnutie s Vami pri dare Božej milosti.