Požehnané a radostné stretnutie žien

Požehnané a radostné stretnutie žien

   Dňa 21.10. 2022 sa v našom cirkevnom zbore konalo stretnutie žien v Evanjelickom kostole augsburského vyznania v Košeci spojené s prednáškou, ktorú sme si s vďakou a radosťou mohli vypočuť od vzácneho hosťa, pani Zuzany Vaľovskej.

   Pani Zuzka Vaľovská na pozvanie našej zborovej sestry farárky Lucie Fagovej pricestovala, aby nás mohla potešiť svojou obohacujúcou prednáškou na tému Mária, matka Ježišova, spoznaním dobovej histórie a výkladom pasáží Písma svätého, po ktorej nasledovala ďakovná modlitba a príjemná voľná diskusia pri kávičke či čaji a koláčiku :-) Touto cestou srdečne ďakujeme za prípravu občerstvenia sestrám z nášho cirkevného zboru, p. J. Galanskej a p. D. Hrbačkovej.

   Na svojom blogu nezabudnitecitat.sk pani Zuzka Vaľovská pravidelne uverejňuje a jedinečným spôsobom približuje biblické príbehy a ich výklady, okrem toho sa jej podarilo vydať svoje vlastné knihy a hodnotne prednáša biblické témy v ostatných cirkevných zboroch na Slovensku.

     Pani Zuzke Vaľovskej vyprosujeme hojné Božie požehnanie do všedných dní a múdrosť Ducha Svätého pri pokračovaní jej vzácnej, prínosnej a v dnešnej dobe toľko potrebnej práce. Ďakujeme za jej ochotu pricestovať k nám až z východného Slovenska a sme poctení a Pánu Bohu vďační za možnosť stretnutia sa pri tejto milej udalosti, ktorá spestrila dianie v našom cirkevnom zbore. Veríme, že takéto radostné stretnutia v našom cirkevnom zbore ECAV Košeca sa budú opakovať.