Pozvánka na zborový deň - Deň rodiny

Pozvánka na zborový deň - Deň rodiny

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košeca Vás srdečne pozýva dňa 25.09.2022 (nedeľa) na zborový deň, ktorý bude venovaný všetkým rodinám. Program podujatia bude bohatý, čakajú nás bohoslužby s požehnaním rodín, žiakov, študentov, učiteľov, detská besiedka, obedné občerstvenie, prednáška Tréning rodičovstva - Ako byť dobrým rodičom? (Mgr. Miroslava Rýdza - psychologička Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva Nová Dubnica), zábavné aktivity pre deti, skákací hrad, hudobné spestrenie. 

Harmonogram programu:
10,30 – 12,00  Bohoslužby s požehnaním žiakov, študentov, pedagógov a rodín (súbežne detská besiedka)
12,00 – 12,45 Obedné občerstvenie + spoločné rozhovory
12,45 – 13,10 Hudobné spestrenie + pozdrav – Dušan Vaňko band
13,10 – 14,40 Prednáška – Tréning rodičovstva, Ako byť dobrým rodičom? + diskusia – Mgr. Miroslava Rýdza (súbežne dorast a mládež + aktivity pre deti)
14,40– 15,00 Hudobné spestrenie – Dušan Vaňko band
15,00 – 15,10 Ukončenie

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.