PRE TEBA 2023 - evanjelizácia

PRE TEBA 2023 - evanjelizácia

Pozývame Vás na každoročnú evanjelizáciu "PRO CHRIST - PRE TEBA". Čaká Ťa 5 večerov hudby a slova, 5 tém, 5 vzácnych hostí a ich životných príbehov, 5 inšpirácii k premýšľania nad svetom okolo nás aj o vnútornom svete hodnôt, slov a skutkov na tému „Zrkadlo života“.

Termín: 21. – 25. 1. 2023 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, ale aj v online priestore: www.prochrist.sk  vždy o 18:00 hod.. 

V našom cirkevnom zbore sa PRO CHRIST - PRE TEBA uskutoční nasledovne:
sobota - ONLINE
pondelok 23.01. - Evanjelický kostol Košeca o 16:00 hod. (v zázname - nedeľa)
utorok 24.01. - Evanjelická modlitebňa Dubnica nad Váhom o 16:00 hod. (v zázname - pondelok) 
streda 25.01. - Evanjelický kostol Sv. Trojice Nová Dubnica o 16:00 hod. (v zázname - utorok + aktuálne ONLINE)