Predreformačný filmový večer

Predreformačný filmový večer

Srdečne Vás pozývame na Predreformačný filmový večer, ktorý sa bude konať dňa 30.10.2021 (sobota) o 18:00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Sv. Trojice v Novej Dubnici
Vstup na podujatie je voľný s dodržaním aktuálnych protipandemických nariadení.

Tešíme sa na Vašu účasť.