Rozhlasové služby Božie - 1. adventná nedeľa - 28.11.2021

Rozhlasové služby Božie - 1. adventná nedeľa - 28.11.2021

Bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti Rozhlasové služby Božie, ktoré budú odvysielané na 1. adventnú nedeľu, dňa 28.11.2021 o 9:05 hod. na Rádiu Slovensko z Cirkevného zboru ECAV Poprad - Veľká (krátka história zboru CZ ECAV Poprad - Veľká).

Prajeme Vám požehnané chvíle pri slove Božom.