Rozpis bohoslužieb Advent - Vianoce - Nový rok 2024

Rozpis bohoslužieb Advent - Vianoce - Nový rok 2024

Služby Božie počas Adventu 2023:
1. adventná nedeľa - 03.12.2023
8:00 Košeca
9:30 Dubnica nad Váhom
11:00 Nová Dubnica
14:00 Ilava + spoveď a Večera Pánova

2. adventná nedeľa - 10.12.2023
8:00 Košeca + spoveď a Večera Pánova 
9:30 Dubnica nad Váhom
11:00 Nová Dubnica

3. adventná nedeľa - 17.12.2023
8:00 Košeca
9:30 Dubnica nad Váhom + spoveď a Večera Pánova 
11:00 Nová Dubnica + spoveď a Večera Pánova 

Služby Božie počas Vianoc 2023:

1. nedeľa po Zjavení - 7.1.2024
8:00 Košeca
9:30 Dubnica nad Váhom
11:00 Nová Dubnica
14:00 Ilava + spoveď a VP