ROZPIS bohoslužieb Pôst - Veľká noc

ROZPIS bohoslužieb Pôst - Veľká noc

Sviatosť Večere Pánovej je možné po telefonickom dohovore prislúžiť i v domácnosti. Tel. kontakt na zborovú farárku +421 944 242 530.

Počas Zeleného štvrtka, dňa 6. apríla 2023 sa zborová farárka bude nachádzať v Domovoch dôchodcov NDca, Dca.