SEMFEST 2022

SEMFEST 2022

SEMFEST je štvordňový open air festival (nie len) pre mladých, ktorý okrem Božieho Slova a hudby prináša množstvo skvelých seminárov, workshopov, adrenalínových športových aktivít, svedectiev, ale v prvom rade spoločenstvo s Pánom Ježišom a s bratmi a sestrami z rôznych kútov Slovenska. Na Semfeste sa každoročne stretáva približne 1000 mladých ľudí.

Celý festival sa tento rok bude odohrávať vedeľa futbalového ihriska v dedinke Zvolenská Slatina od 7. do 10. Júla. Hlavným organizátorom festivalu je občianske združenie Spoločenstvo evanjelickej mládeže v spolupráci s CZ ECAV Zvolenská slatina a obcou.

Podtitul SEMFESTU znie: Môj festival. Je vyjadrením túžby organizátorov, aby bol SEMFEST pre mladých ľudí skutočne ich festivalom – priestorom prezentácie ich umeleckej tvorby, priestorom stretnutí s inšpirujúcimi ľuďmi, miestom budujúceho spoločenstva, prameňom povzbudenia pre každodenný život s Pánom Ježišom i fungovanie ich mládeže či zboru. 

Kedy? 07. - 10. júla 2022
Kde?Zvolenská Slatina
Téma: Bod zlomu

Bližšie informácie a registrácia: https://sem.sk/projekty/semfest/