Slávnosť konfirmácie 04.06.2023

Slávnosť konfirmácie 04.06.2023

Dňa 04.06.2023, t. j. nedeľa Svätej Trojice sa bude v Evanjelickom a. v. kostole v Košeci o 10:00 hod. konať slávnosť konfirmácie. Svoje verejné vyznanie Pánu Bohu učinia traja mladí ľudia. 

Vzhľadom na celozborový dosah slávnosti sa bohoslužby na ďalších miestach v cirkevnom zbore nebudú konať.