Služby Božie pri Pamiatke zosnulých

Služby Božie pri Pamiatke zosnulých

Pozývame Vás na Služby Božie, pobožnosť, pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktoré sa uskutočnia dňa 02.11.2021 (utorok) o 18:00 hod. v Ev. a. v. kostole v Košeci. Príďte si zaspomínať s láskou a vďačnosťou voči Bohu na svojich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti.