Služby Božie s požehnaním na prázdniny 30.6.2024

Služby Božie s požehnaním na prázdniny 30.6.2024

Služby Božie s požehnaním žiakov, študentov, pedagógov na prázdniny sa uskutočnia v 5. nedeľu po Sv. Trojici, t. j. 30.6.2024 v Ev. kostole Košeca o 8:00 hod., v Ev. modlitebni Dubnica nad Váhom o 9:30 hod. a v Ev. kostole Sv. Trojice Nová Dubnica o 11:00 hod.

Tešíme sa na spoločenstvo s Bohom a Vami.