Stretnutie evanjelických žien

Stretnutie evanjelických žien

Srdečne nie len ženy, nie len evanjeličky pozývame na ďalšie zborové stretnutie žien, ktoré sa uskutoční, dňa 19. mája 2023 o 16:30 hod. v Evanjelickej a. v. modlitebni v Dubnici nad Váhom. Hosťom bude bývalá predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien Mgr. Daniela Horínková.  Téma prednášky bude zameraná na Jeremiáš 29, 13 -14 a bude niesť názov "Ak hľadáme Boha".

Sprievodným programom je výstava panelov o prvej evanjelickej a. v. farárke Darine Bancíkovej, ktorá je k dispozícii v Evanjelickej a. v. modlitebni Dubnica n/V od 09. - 21.05.2023. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie.