Stretnutie mladých

Stretnutie mladých

Si YOUNG a hľadáš spoločenstvo mladých? Príď medzi nás v piatok 14.10.2022 o 18:00 hod. do Evanjelického a. v. kostola, si vítaný a vyvolený.🤩
Tešíme sa na stretnutie s Tebou 😉