Svetový deň modlitieb žien

Svetový deň modlitieb žien

Srdečne pozývame k modlitbám nie len ženy, ale aj mužov, našich bratov!

V mene taiwanských sestier vás pozdravujeme jednoduchým dvojslabičným výrazom so spojovníkom „Ping-an“ s bohatým obsahom, čo v preklade znamená: „Nech vás Boh naplní pokojom, aby ste mali pokoj s Bohom i medzi sebou.“ Pred viac ako sto rokmi prišli na Taiwan misionári. Priniesli dobrú správu, a tak ľudia počuli evanjelium a prijali milosť spasenia. Hlavnou témou SDM na rok 2023 „Počul som o vašej viere“ (Ef 1, 15 – 19) zahŕňa príležitosť počuť o viere taiwanských žien, ktorú si zachovali i  napriek rôznym ťažkostiam a prekážkam. Spolu a podľa vzoru apoštola Pavla neprestávajme ďakovať za
všetkých tých, ktorí majú živú vieru, žijú v láske a nádeji, ku ktorej ich Boh povolal, v bohatstve slávy Božieho dedičstva medzi svätými a v nesmiernej veľkosti Božej moci. Slávenie Svetového dňa modlitieb na celom svete podľa rovnakých materiálov deje prvý marcový piatok, v našom cirkevnom zbore sa k nemu pripojíme vzhľadom na organizáciu, dňa 17. 3. 2023 - piatok o 16:00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Košeci.

Pridajme sa k ekumenickému, globálnemu modlitbovému hnutiu, aby sme spojení vo viere prosili nielen za Taiwan, za naše Slovensko, ale aj za celý svet a aby svedectvo o našej viere v Ježiša Krista bolo počuteľné a zrozumiteľné.

Tešíme sa na úprimné spoločenstvo.