Sviatok Svätej Trojice

Sviatok Svätej Trojice

Srdečne Vás pozývame na bohoslužby dňa 12. júna 2022 (nedeľa), ktorými zavŕšime slávnostnú polovicu cirkevného roka. 

Bohoslužby na Svätú Trojicu sa uskutočnia nasledovne:
8:00 chrám Boží Košeca
9:30 modlitebňa Dubnica nad Váhom
11:00 kostol Nová Dubnica + spoveď a Večera Pánova


Tešíme sa na stretnutie s Vami i s Bohom.