Televízny prenos služieb Božích

Televízny prenos služieb Božích

Dňa 05. júna 2022 o 9:00 hod. odvysiela RTV2 živý prenos služieb Božích na 1. slávnosť svätodušnú z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Trenčín (Považský seniorát, Východný dištrikt). 

Srdečne Vás k sledovaniu pozývame.