Televízny prenos služieb Božích na 3. adventnú nedeľu

Televízny prenos služieb Božích na 3. adventnú nedeľu

Prijmite pozvanie na bohoslužby  v 3. adventnú nedeľu, ktoré budú vysielané 12.12.2021 o 10:00 hod. na RTVS3 z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Petržalka.

Prajeme Vám požehnaný čas pri slove Božom.